1 DEFINIȚII

 

1.1 Cuvintele de mai jos, atunci când sunt folosite în acești termeni și condiții, au următorul înțeles:   

 

- "Data închiderii" înseamnă ora și data la care se va încheia Concursul, care va fi detaliat pe pagina de concurs respectivă;

- "Concurs" are semnificația de la punctul 2.2;

- "Pagina de concurs" are semnificația de la punctul 3.1;

- "Data extragerii" înseamnă data la care Câștigătorul concursului va fi extras în conformitate cu clauzele 6.1.1 și 6.1.3, care vor fi detaliate pe pagina de concurs respectivă; 

- "Intrare" / "intrări" înseamnă o intrare / intrări la concurs;

- "Taxă de intrare" înseamnă costul unei înscrieri în Competiție prin intermediul site-ului (conform descrierii de la 4.1.2), care va fi detaliat pe pagina de concurs respectivă;

- "Intrări maxime" înseamnă numărul total de intrări disponibile pentru o competiție, care vor fi detaliate pe pagina de concurs respectivă;

- "Data de deschidere" înseamnă ora și data la care va fi deschis un concurs, care va fi detaliat pe pagina de concurs respectivă;

- "Premiul" va fi premiul pentru concurs, care va fi detaliat pe pagina de concurs respectivă;

- "Reseller" va reprezenta Play UK Internet N.V din Heelsumstraat 51, Parcul de Comerț Electronic, Curacao, PO Box 422, care este un Reseller autorizat al Organizatorului și este autorizat să vândă Intrări în Concurs.

- "Câștigător" înseamnă câștigătorul concursului;

- “Website” înseamnă www.loteriionline.net 

 

2 ORGANIZATORUL   

 

2.1 Organizatorul este  is: HIGH PRIZE LTD, o companie înregistrată in Anglia și Wales cu numărul 11766898 și cu adresa la 93-95 Gloucester Place, London, United Kingdom, W1U 6JQ.

2.1 Organizatorul va organiza concursul care poate fi accesat pe site, ceea ce va conduce la alocarea unui premiu în conformitate cu acești termeni și condiții. 

2.2 La intrarea în concurs prin intermediul site-ului acceptați și sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții cu Reseller-ul. Relația dvs. contractuală directă va fi cu Resellerul în orice moment și nu cu Organizatorul. Dacă sunteți câștigătorul concursului de Grand Prix din Monaco, vă dați acordul că detaliile dvs. vor fi furnizate organizatorului, astfel încât să puteți fi contactat în mod corespunzător pentru premi.

 

3 CONCURSUL  

 

3.1 Concursul va avea o pagină separată pe site ("Pagina de concurs").

 

3.2 Pagina de concurs va detalia:

3.2.1 Prremiul;

3.2.2 Prețil unui bilet/intrări;

3.2.3 Numărul maxim de bilete;

3.2.4 Data începerii;

3.2.5 Data închiderii; 

3.2.6 Data extragerii; și

3.3 Competiția va fi deschisă de la data de deschidere respectivă până la data închiderii.

 

4 CUM PARTICIPAȚI

 

4.1 Pentru a participa la Concurs puteți:

4.1.1 intrați în concurs pe site online, plătiți prețul biletului,  înainte de Data de Închidere.

4.2 În ceea ce privește toate înscrierile făcute prin intermediul site-ului, în concurs există o limită de 50 de intrări pe persoană.

4.3 Toate înregistrările trimise prin intermediul site-ului Reseller vor fi trimise organizatorului până la data închiderii. Toate înregistrările primite după data închiderii sunt descalificate automat.

4.4 Intrările în numele altei persoane nu vor fi acceptate și nu vor fi acceptate depuneri în comun.

4.5 Prin cumpărarea unui bilet sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.

4.6 Pentru ajutor în legătură cu biletele, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii ‘Contact Us’. 

4.7 Sunteți responsabil să vă asigurați că detaliile de contact pe care le furnizați sunt corecte în orice moment și trebuie să vă actualizați detaliile de contact, pentru ajutor ne puteți contacta prin intermediul paginii "Contact us" de pe site.

4.8 Biletele nu pot fi returnate.

 

5 ELIGIBILITATE 

 

5.1 În conformitate cu punctul 5.2, concursul este deschis persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani sau mai mult.

5.2 Următoarele persoane nu sunt eligibile să participe la un concurs:

5.2.1 Clienții localizați sau din interiorul teritoriului Regatului Unit și din SUA

5.2.2 angajații Organizatorului sau ai holdingului sau ai filialelor sale;

5.2.3 angajații agenților sau furnizorilor organizatorului sau ai holdingului sau ai filialelor sale, care sunt în legătură cu o competiție sau cu administrația acesteia;

5.2.4 consilierii profesioniști sau oricine altcineva care are legătură cu dezvoltarea sau funcționarea Concursului în orice mod; sau

5.2.5 membrii familiilor angajaților 5.2.2 to 5.2.4.

5.3 Reseller-ul nu va accepta intrări care sunt:

5.3.1 generat automat de calculator;

5.3.2 ilizibile, au fost modificate, reconstruite, falsificate sau manipulate;

5.3.3 otocopii și nu originale; sau

5.3.4 incomplete.

 

5.4 La înscrierea Concurs, confirmați că sunteți eligibil să faceți acest lucru și că sunteți eligibil să solicitați orice Premiu pe care îl puteți câștiga. Orangizatorul și / sau distribuitorul vă pot solicita să furnizați dovada că sunteți eligibil să intrați în competiție.

 

6 SELECȚIA CÂȘTIGĂTORULUI

 

6.1 Un câștigător va fi selectat prin următorul proces:

6.1.1 fiecare intrare validă va fi înscrisă în extragere;

6.1.2 extragerea va fi realizată prin calculator care utilizează un generator de numere aleatorii; și

6.1.3 persoana a cîrei intrări a fost extrasă prima va fi declarată câștigătoare.

 

6.2 Procesul computerizat prin care este extrasă prima intrare este finală și nu se va încheia nicio corespondență sau discuție.

 

7 PREMIUL   

 

7.1 Premiul pentru concurs va fi stabilit pe pagina web a concursului.

7.2 Rețineți că organizatorul și distribuitorul nu vor fi responsabili pentru niciun cost sau costuri ocazionale legate de acceptarea unui premiu de către o persoană (inclusiv orice răspundere fiscală care ar putea apărea). Orice alte costuri decât cele prezentate pe o pagină de concurs ca fiind incluse într-un premiu sunt responsabilitatea câștigătorului.

7.3 Fără a se limita la clauza 7.2, vă rugăm să rețineți că, dacă Premiul implică călătoria, că:

7.3.1 nu include asigurarea de călătorie, costul transferurilor către și de la aeroporturi sau stații, alimente și băuturi, cheltuieli de bani, taxe sau cheltuieli personale, cu excepția cazului în care sunt specificate în descrierea premiului de pe pagina Web a concursului;

7.3.2 Câștigătorul va fi responsabil pentru a asigura că ei și (dacă este cazul) orice persoană care călătorește cu aceștia sunt la dispoziție pentru a călători și deține pașapoarte valabile, vize și documente de călătorie necesare pentru călătoria în cauză la datele de călătorie specificate;

7.3.3 dacă un Premiu se referă la călătorii pentru mai multe persoane, Câștigătorul și companionul (companionii) trebuie să călătorească împreună, plecând și întorcându-se în aceeași locație în același timp și pe același itinerar, deși nu există nicio garanție că locurile să fie adiacente una față de cealaltă;

7.3.4 datele de călătorie după ce au fost notificate Reseller-ului și / sau Organizatorului nu pot fi modificate.

7.4 Deoarece Premiul necesită participarea la un eveniment la o anumită dată, Câștigătorul trebuie să fie disponibil la data (datele) specificată de Organizator și nu vor fi disponibile date alternative.

7.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui un premiu cu un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare dacă circumstanțele care depășesc controlul Organizatorului o fac necesară.

7.6 Un premiu nu este negociabil și nu există nici o alternativă în numerar pentru un premiu. 

7.7 Orice Câștigător (sau însoțitor al unui Câștigător, dacă este cazul) trebuie să respecte: toate instrucțiunile sau itinerariile date de Organizator și / sau agenții acestora, împreună cu toate legile, regulile, reglementările, restricțiile, instrucțiunile sau cerințele relevante. Nerespectarea indicațiilor, a itinerariilor, a legilor, a regulilor, a regulamentelor, a restricțiilor, a orientărilor sau a cerințelor poate duce la intrarea necorespunzătoare și / sau pierderea unui premiu.

8 SOLICITAREA PREMIULUI  

 

8.1 Organizatorul și / sau distribuitorul vor face eforturi rezonabile să contacteze câștigătorul cât mai curând posibil după data extragerii, folosind numărul de telefon sau adresa de e-mail furnizată în cont. Astfel câștigătorul va trebui să solicite premiul său oficial prin email la adresa info@playukinternet.com, în termen de 7 zile de la data extragerii.

8.2 Dacă un Câștigător nu va fi fi disponibil, sau nu va fi posibil să fie contactat sau nu a revendicat premiul în termen de 7 zile de la data extragerii (care poate fi extins la discreția organizatorului), va fi considerta invalid, câștigătorul va pierde Premiul, iar Organizatorul va repeta procesul de la 6.1.2 și 6.1.3 cu celelalte intrări valide, și apoi va acorda premiul persoanei a cărei intrări va fi extrasă alternativ ( “Câștigătorului Alternativ”). Organizatorul va face eforturi rezonabile să contacteze Câștigătorul Alternativ cât mai curând posibil, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail furnizată împreună cu intrarea acestuia. Acest câștigător alternativ trebuie să revendice oficial Premiul prin trimiterea unui e-mail la adresa info@playukinternet.com, în termen de 7 zile de la extragerea rearanjată. Dacă Câștigătorul Alternativ nu revendică Premiul în această perioadă, acest proces se va repeta până la selectarea unui nou Câștigător. Pentru a evita orice îndoială, odată ce un premiu a fost pierdut de persoana aleasă Câștigătoare, care nu a revendicat premiul, aceasta nu va mai putea pretinde premiul mai tâtziu. Dacă este selectat un câștigător alternativ, acesta va fi considerat "câștigător" în sensul acestor termeni și condiții, incluzând, dar fără a se limita la, clauzele de interpretare 8.3 - 8.9.

8.3 Înainte ca orice premiu să fie plătit sau transferat, Organizatorul și / sau Resellerul își rezervă dreptul de a solicita unui câștigător:

8.3.1 să furnizeze Organizatorului sau Reseller-ului o copie legalizată a pașaportului sau a permisului de conducere pentru a-și confirma identitatea, vârsta și adresa și că sunt eligibili să intre în competiția respectivă; și

8.3.2 dacă achiziția intrării a fost făcută prin card de debit sau card de credit, dovada că acest card a fost folosit legal sau a fost autorizat să fie folosit.

8.4 Dacă o persoană nu îndeplinește obligațiile enumerate la 8.3.1 sau 8.3.2, Organizatorul și / sau Reseller-ul își rezervă dreptul de a descalifica Câștigătorul și de a selecta un Câștigător Alternat repetând procesul de la 6.1.2 și 6.1.3 cu alte intrări eligibile, și apoi acordarea premiului persoanei care a fost extrasă prima. 

8.5 După primirea și verificarea detaliilor solicitate mai sus de către Organizator, Câștigătorul va fi contactat pentru a stabili modalitățile de acordare a Premiului.

8.6 Un premiu nu poate fi revendicat de o terță parte în numele unui câștigător.  

8.7 Un premiu nu poate fi transferat de către un câștigător unei alte persoane, decât cu aprobarea prealabilă expresă a organizatorului (care poate fi reținută la discreția organizatorului).

8.8 Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care un câștigător nu poate primi un premiu din motive care nu se află sub controlul Organizatorului.

8.9 Câștigătorul trebuie să respecte toate solicitările rezonabile ale organizatorului cu privire la acordarea premiului, inclusiv orice modalități de călătorie. 

 

9 LIMITARE A RĂSPUNDERII  

 

9.1 Nimic în aceste condiții nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală cauzată de neglijența resellerului sau orice chestiune în legătură cu care ar fi ilegal să excludem sau să restricționăm răspunderea.

9.2 Sub rezerva 9.1 și în măsura permisă de lege, Distribuitorul, ofițerii și angajații săi, agenții sau distribuitorii săi nu sunt în niciun caz răspunzători sau răspunzători față de un Câștigător sau orice altă persoană sau își asumă răspunderea pentru orice pierdere ( inclusiv pierderi consecutive), daune, vătămări corporale sau deces care rezultă dintr-o persoană care primește Premiul sau care rezultă din competiție.

9.3 Dacă din motive legate de hardware, software sau alte defecțiuni legate de computer sau din cauza erorii umane un premiu este acordat incorect, Organizatorul își rezervă dreptul de a recupera Premiul și de al recompensa unei persoane care ar fi trebuit să primească Premiul, la exclusivitate și fără acceptarea răspunderii. Distribuitorul și Organizatorul nu sunt răspunzători pentru nici o pierdere economică sau altă consecință suferită sau suportată pentru orice persoană căreia i sa acordat un premiu incorect și nu se datorează nici o compensație.

9.4 Distribuitorul nu va accepta responsabilitatea pentru intrările pierdute, defecte, deteriorate sau întârziate în tranzit, indiferent de cauza, inclusiv, de exemplu, ca urmare a oricărei defecțiuni poștale, defecțiuni ale echipamentului, defecțiuni tehnice, sisteme, satelit, rețea, server , defecțiuni de hardware sau software de orice fel.

9.5 Reseller-ul nu garantează disponibilitatea site-ului. Site-ul poate fi suspendat temporar și fără notificare în cazul oricăror probleme cu orice rețea sau linie, sistem, server, software sau pentru orice disfuncționalitate tehnică sau defecțiune, întreținere sau reparație sau din motive rezonabile dincolo de controlul Reseller și Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru incapacitatea unei persoane de a depune o înregistrare într-o astfel de situație.

9.6 Distribuitorul și Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere dacă nu puteți prelua premiul.

 

10 PROTEJAREA DATELOR

 

Distribuitorul va procesa numai informațiile dvs. personale așa cum sunt acestea descrise în politica de confidențialitate aici.

 

11 ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

11.1 Sunteți de acord să rambursați Reseller-ul pentru orice daune suferite de Reseller sau orice pierderi ale Reseller-ului care rezultă din orice reclamație făcută de o terță parte, în fiecare caz în legătură cu orice chestiune care decurge din utilizarea de către Dvs. a serviciilor referitoare la o Competiție încălcând acești termeni și condiții sau încălcând orice lege sau reglementare aplicabilă.

11.2 Reseller își rezervă dreptul de a anula o intrare dacă are motive întemeiate să creadă că o intrare a încălcat oricare dintre acești termeni și condiții.

11.3 Reseller își rezervă dreptul de a exclude o persoană de la participarea la concurs, dacă există vreun motiv să creadă că o astfel de participare ar duce la o încălcare a acestor termeni și condiții.

11.4 Distribuitorul își rezervă toate drepturile de a descalifica intrarea unei persoane dacă comportamentul său este contrar spiritului sau intenției Concursului.

 

12 GENERAL  

 

12.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, suspenda sau modifica o Competiție în cazul în care devine necesar să facă acest lucru.

12.2 Acești termeni și condiții sunt reglementați de legea engleză.

12.3 Părțile se supun exclusiv jurisdicției instanțelor din Anglia și Țara Galilor.

 

20 Februarie 2019

Support Rating SRC Comodo Underage

Termeni şi condiţii | Politica de confidențialitate
Acest site este deținut și operat de Secure View Services Limited, cu adresa Etajul 3, Turnul Methonis 73, Avenue Arhiepiscop Makarios, 2082, Nicosia, Cipru, utilizând licența de joc Curacao (nr: 8048 / JAZ)

© 2019 PlayUKInternet N.V